Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Aisyah, Aisyah, UIN Alauddin Makassar
Al Kautzar, Anieq Mumthiā€™ah, UIN Alauddin Makassar
Al Kautzar, Anieq Mumthiah, UIN ALauddin Makassar
Anieq, Anieq
Arti, Miranti, UIN ALauddin Makassar
Astuti, Astuti, UIN Alauddin Makassar

D

Darmawansyih, Darmawansyih, UIN Alauddin Makassar

F

Firdayanti, Firdayanti, UIN Alauddin Makassar
Firdayanti, Firdayanti, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Firdayanti, Firdayanti
Fitriani, Rini

H

Haruna, Nadyah

I

Indah, Indah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Iqrayanty, Iqrayanty, UIN ALauddin Makassar

K

Kasnur, Kasnur, UIN Alauddin Makassar
Kurniati, Kurniati, UIN Alauddin Makassar

M

Mardiyah Kadir, Besse Ainul, UIN Alauddi Makassar
Mumthiah Al-Kautsar, Anieq, UIN Alauddin Makassar

N

Nadyah, Nadyah
Nadyah, Nadyah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Nadyah, Nadyah, UIN Alauddin Makassar
Nisaulkhusna Kadir, Irna, UIN Alauddin Makassar (Indonesia)
Nurmawati, Nurmawati, UIN Alauddin Makassar

R

Rahma, Andi Sitti, UIN Alauddin Makassar
Rahma, Rahma
Rahmadhani, Rauly, UIN Alauddin Makassar
Rianti, Dia, Akademi Kebidanan (AKBID) Lapatau Bone (Indonesia)
Riska, Eka, UIN Alauddin Makassar

S

Saleha, Sitti
Saleha, Sitti, UIN Alauddin Makassar
Sarnah, Sarnah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Indonesia)
Serli, Serli, UIN Alauddin Makassar
Sitti Rahma, Andi, UIN Alauddin Makassar
Susanti, Evi, UIN Alauddin Makassar

T

Taherong, Ferawati, UIN ALauddin Makassar

Z

Zelna, Zelna, UIN ALauddin Makassar