Vol 6, No 2 (2018)

Jurnal Farmasi

Daftar Isi

Artikel

Haeria Haeria, Nurshalati Tahar, Munadiah Munadiah
Sari - 92
PDF
Asrul Ismail
Sari - 28
PDF
Rugayyah Alyidrus, Subehan Subehan, Asni amin
Sari - 90
PDF
Surya Ningsi, A.Armisman Edy P Edy P, Hamida Hamida
Sari - 12
PDF