(1)
Syarfaini, S.; Rusmin, M. Analisis Kandungan Formalin Pada Tahu Di Pasar Tradisional Kota Makassar Tahun 2014. Al-sihah 1, 7.