(1)
Azriful, A.; Rahmawan, T. H. Gambaran Kejadian Kecacingan Dan Higiene Perorangan Pada Anak Jalanan Di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014. Al-sihah 1, 7.