Azriful, A., & Rahmawan, T. H. (1). Gambaran Kejadian Kecacingan Dan Higiene Perorangan Pada Anak Jalanan Di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014. Al-Sihah: The Public Health Science Journal, 7(1). https://doi.org/10.24252/as.v7i1.1973