AMANSYAH, M.; SYARIF, A. N. Analisis Kandungan Logam Berat pada Kerang Ana Dara dari Daerah Hilir Sungai Jeneberang. Al-Sihah: The Public Health Science Journal, v. 7, n. 1, 11.