[1]
F. Fadillah, S. Syarfaini, and M. Rusmin, “Identifikasi Kandungan Zat Gizi Pada Jus Tempe dan Modifikasinya Sebagai Alternatif Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pada Balita”, Al-sihah, vol. 6, no. 2, Jul. 2014.