[1]
A. Azriful and T. H. Rahmawan, “Gambaran Kejadian Kecacingan Dan Higiene Perorangan Pada Anak Jalanan Di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014”, Al-sihah, vol. 7, no. 1, 1.