[1]
M. Amansyah and A. N. Syarif, “Analisis Kandungan Logam Berat pada Kerang Ana Dara dari Daerah Hilir Sungai Jeneberang”, Al-sihah, vol. 7, no. 1, 1.