Azriful, Azriful, and Tri Hardiyanti Rahmawan. “Gambaran Kejadian Kecacingan Dan Higiene Perorangan Pada Anak Jalanan Di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014”. Al-Sihah: The Public Health Science Journal 7, no. 1 (1). Accessed November 28, 2023. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Sihah/article/view/1973.