Syarfaini, Syarfaini, Sitti Raodhah, and Sukarni Sukarni. “Pengaruh Pemberian Otak-Otak Ikan Kembung Jantan (Rastrelliger Kanagurta) Substitusi Rumput Laut (Eucheuma Spinosum) Terhadap Ibu Hamil KEK Di Wilayah Kerja Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar Tahun 2015”. Al-Sihah: The Public Health Science Journal 8, no. 1 (1). Accessed November 28, 2023. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Sihah/article/view/2016.