1.
Azriful A, Rahmawan TH. Gambaran Kejadian Kecacingan Dan Higiene Perorangan Pada Anak Jalanan Di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014. Al-sihah [Internet]. 1 [cited 2023Nov.30];7(1). Available from: https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Sihah/article/view/1973