[1]
Jayadi, M. 2011. Kedudukan dan Fungsi Hadis dalam Islam. Jurnal Adabiyah. 11, 2 (Dec. 2011), 242-255.