(1)
Jayadi, M. Kedudukan Dan Fungsi Hadis Dalam Islam. JAd 2011, 11, 242-255.