Jayadi, M. (2011). Kedudukan dan Fungsi Hadis dalam Islam. Jurnal Adabiyah, 11(2), 242-255. Retrieved from https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/1730