JAYADI, M. Kedudukan dan Fungsi Hadis dalam Islam. Jurnal Adabiyah, v. 11, n. 2, p. 242-255, 2 Dec. 2011.