Jayadi, M. 2011. “Kedudukan Dan Fungsi Hadis Dalam Islam”. Jurnal Adabiyah 11 (2), 242-55. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/1730.