[1]
M. Jayadi, “Kedudukan dan Fungsi Hadis dalam Islam”, jad, vol. 11, no. 2, pp. 242-255, Dec. 2011.