Kurniawan, Cecep Soleh, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam