Rezky Amalia, Baharuddin, Sri Sulasteri, Nur, F. and Sari, A. S. D. (2023) “Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis Penemuan Terbimbing pada Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi Lengkung Kelas IX SMP/MTs”, Alauddin Journal of Mathematics Education, 5(1), pp. 35-46. doi: 10.24252/ajme.v5i1.37938.