(1)
Iswadi, I.; Aisyah, A. Sistem Pengolahan Air Laut Menjadi Air Minum Menggunakan Tenaga Matahari. Al-Kimia 2013, 1, 66-77.