[1]
B. G. Bhernama, “Penguraian Zat Warna Tartrazin pada Limbah Pencucian Mie Aceh Secara Ozonolisis dan Penyinaran Matahari dengan Penambahan Katalis ZnO”, Al-Kimia, vol. 5, no. 2, pp. 161-169, Dec. 2017.