Bhernama, B. G. “Penguraian Zat Warna Tartrazin Pada Limbah Pencucian Mie Aceh Secara Ozonolisis Dan Penyinaran Matahari Dengan Penambahan Katalis ZnO”. Al-Kimia, Vol. 5, no. 2, Dec. 2017, pp. 161-9, doi:10.24252/al-kimia.v5i2.3641.