[1]
Mustarin, B. 2018. Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. 4, 2 (Jan. 2018), 397-412. DOI:https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5750.