(1)
Mustarin, B. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat Dan Tidak Bersertifikat. Al-Qadau 2018, 4, 397-412.