(1)
fatimah, fatimah. HUKUM ISLAM DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL. Al-Qadau 2014, 1.