MUSTARIN, B. Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, v. 4, n. 2, p. 397-412, 9 Jan. 2018.