SAFRIANI, A. Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, v. 6, n. 1, p. 83-90, 30 Jun. 2019.