Mustarin, Basyirah. 2018. “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat Dan Tidak Bersertifikat”. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 4 (2), 397-412. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5750.