Mustarin, B. (2018) “Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat”, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 4(2), pp. 397-412. doi: 10.24252/al-qadau.v4i2.5750.