Safriani, A. (2019) “Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum”, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 6(1), pp. 83-90. doi: 10.24252/al-qadau.v6i1.9460.