[1]
R. A. Aprinda, K. Kurniati, and R. Syamsuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng”, Al-Qadau, vol. 9, no. 1, pp. 30-43, Jun. 2022.