Aprinda, R. A., K. Kurniati, and R. Syamsuddin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng”. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 9, no. 1, June 2022, pp. 30-43, doi:10.24252/al-qadau.v9i1.23079.