Mustarin, B. “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat Dan Tidak Bersertifikat”. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, no. 2, Jan. 2018, pp. 397-12, doi:10.24252/al-qadau.v4i2.5750.