Safriani, A. “Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum”. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, no. 1, June 2019, pp. 83-90, doi:10.24252/al-qadau.v6i1.9460.