(1)
Yuliany, N.; Rukayyah, R.; Mattoliang, L. A.; Halimah, A.; Ilhamsyah, I. ANALISIS HASIL BELAJAR MATEMATIKA PESERTA DIDIK PADA POKOK BAHASAN LINGKARAN BERDASARKAN RANAH KOGNITIF TAKSONOMI BLOOM. asma 2021, 3, 38-49.