(1)
Mannan, A. TRANSFORMASI NILAI-NILAI TAUHID DALAM PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI. aqidahta 2018, 4, 252 - 268.