Nasrullah, Nasrullah, Ahmad M Sewang, Syamsudduha Syamsudduha, and Nurman Said. 2018. “PEMBARUAN PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM MUHAMMAD BASIUNI IMRAN (1906-1976 M)”. Jurnal Diskursus Islam 6 (1), 135-55. https://doi.org/10.24252/jdi.v6i1.7056.