Salmah, Salmah, st. Azizah Azizah, and Andi Maulana. 2015. “UPAYA GURU DALAM MENGATASI PROBLEM PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 PADA MADRASAH IBTIDAIYAH LINGKUP KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS”. Jurnal Diskursus Islam 3 (3), 415-28. https://doi.org/10.24252/jdi.v3i3.7442.