[1]
S. Salmah, st. A. Azizah, and A. Maulana, “UPAYA GURU DALAM MENGATASI PROBLEM PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 PADA MADRASAH IBTIDAIYAH LINGKUP KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS”, jdi, vol. 3, no. 3, pp. 415-428, Dec. 2015.