Salmah, S., st. A. Azizah, and A. Maulana. “UPAYA GURU DALAM MENGATASI PROBLEM PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 PADA MADRASAH IBTIDAIYAH LINGKUP KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS”. Jurnal Diskursus Islam, Vol. 3, no. 3, Dec. 2015, pp. 415-28, doi:10.24252/jdi.v3i3.7442.