ajman, muhammad, Rahmatiah,HL, & Musyfikah. (2022). Penentuan arah mata angin di kecamatan pulau sembilan kabupaten Sinjai Perspektif Ilmu falak. HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak, 3(2), 49-69. https://doi.org/10.24252/hisabuna.v3i2.28396