ajman, muhammad, Rahmatiah,HL, and Musyfikah. 2022. “Penentuan Arah Mata Angin Di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Perspektif Ilmu Falak”. HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak 3 (2), 49-69. https://doi.org/10.24252/hisabuna.v3i2.28396.