ajman, muhammad, Rahmatiah,HL and Musyfikah (2022) “Penentuan arah mata angin di kecamatan pulau sembilan kabupaten Sinjai Perspektif Ilmu falak”, HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak, 3(2), pp. 49-69. doi: 10.24252/hisabuna.v3i2.28396.