ajman, muhammad, Rahmatiah,HL, and Musyfikah. “Penentuan Arah Mata Angin Di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Perspektif Ilmu Falak”. HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak, Vol. 3, no. 2, June 2022, pp. 49-69, doi:10.24252/hisabuna.v3i2.28396.