Editorial Team

EDITOR-IN-CHIEF

La Ode Ismail Ahmad
Scopus ID: 57210448984 | Orcid ID: 0000-0003-0307-9140 | Scholar ID: ivejXk4AAAAJ
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

MANAGING EDITOR

Subehan Khalik
Scopus ID: 58082176600 | Orcid ID: 0000-0002-1495-6965 | Scholar ID: SoTlMb0AAAAJ
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

EDITORS

Sitti Mania
Scopus ID: 57203353580 | Orcid ID: - | Scholar ID: W2UKheIAAAAJ
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
 
Chusnul Chatimah Asmad
Scopus ID: - | Orcid ID: 0000-0003-3281-399X | Scholar ID: sx8hZUAAAAAJ
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial, Indonesia
 
Nurman Said
Scopus ID: 57208115905 | Orcid ID: - | Scholar ID: 7LzoSZYAAAAJ
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
 
Arifuddin Tike
Scopus ID: 57208331715 | Orcid ID: - | Scholar ID: Fxo9f0UAAAAJ
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
 
Hamzah Hasan
Scopus ID: 57411787100 | Orcid ID: - | Scholar ID: ZdleHPYAAAAJ
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
 
Nur Arifin
Scopus ID: 58755732100 | Orcid ID: 0000-0002-7626-6935 | Scholar ID: CknnOW8AAAAJ
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia
 
Hijrana
Scopus ID: - | Orcid ID: - | Scholar ID: 3Fn85coAAAAJ
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
 
Nurlathifah Thulfitrah B.
Scopus ID: - | Orcid ID: - | Scholar ID: gGr0EvIAAAAJ
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
 
Karmila Pare Allo
Scopus ID: - | Orcid ID: - | Scholar ID: HkMoW5kAAAAJ
Universitas Muhammadiyah Enrekang, Indonesia
 
Haruddin
Scopus ID: - | Orcid ID: - | Scholar ID: z4DjL58AAAAJ
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia