Pallawagau, Baso, and Rasna Rasna. 2022. “Pemerolehan Bahasa Asing Sebagai Bahasa Kedua (Kajian Pemerolehan Bahasa Arab)”. JAEL: Journal of Arabic Education and Linguistics 2 (2), 64-76. https://doi.org/10.24252/jael.v2i2.31151.