Aqsa, A. D., Kiramang, K., & Hidayat, M. N. (2017). PROFIL ORGAN DALAM AYAM PEDAGING (BROILER) YANG DIBERI TEPUNG DAUN SIRIH (Piper betle LINN) SEBAGAI IMBUHAN PAKAN. Jurnal Ilmu Dan Industri Peternakan , 3(1). https://doi.org/10.24252/jiip.v3i1.3925