MAPPANGANRO, R.; SYAM, J.; ALI, C. Tingkat Penerapan Biosekuriti Pada Peternakan Ayam Petelur Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Jurnal Ilmu dan Industri Peternakan , v. 4, n. 1, p. 60-73, 1 Aug. 2019.