Mappanganro, Rasyidah, Jumriah Syam, and Chaedar Ali. 2019. “Tingkat Penerapan Biosekuriti Pada Peternakan Ayam Petelur Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap”. Jurnal Ilmu Dan Industri Peternakan 4 (1), 60-73. https://doi.org/10.24252/jiip.v4i1.9809.